Piesne a albumy

Prišli sme na to, že chvála nie je niečo, čo sa dá naučiť, nadrilovať. Chvála nie je o správnych technikách ani o dobrých piesňach. Je to niečo, čo prichádza zhora a my do toho len vstupujeme. Ak sa snažíme „vyrobiť“ zvelebenie tu na zemi, je umelé, príliš zamerané na človeka alebo technické vybavenie. 

Nejaký čas môže ľudí ohurovať, ale skôr či neskôr zacítia jeho prázdnotu. Ak je chvála niečo, čo vychádza z nás, je príliš ovplyvnená tým, ako sa cítime. Ak vstupujeme do „rieky“, ktorá vyteká spod trónu Baránka (Ez 47), vtedy prežívame skutočnosť, ktorá nás presahuje, napĺňa, oživuje, uzdravuje, uvoľňuje. Po takých momentoch túžime. Boh nás na to pripravuje každý deň – každé ráno čaká na naše srdce. Neuspokojí sa s troškou, On dáva všetko a čaká všetko.

Spoločenstvo Rieka Života počas svojej (viac ako 30 ročnej!) misijnej a chválovej služby vydalo 7 albumov, na ktorých je dokopy 120 piesní. 

Všetko tvoríš nové (2020)

Mnoho sa zmenilo za posledný čas a je jasné, že stará tvár tohto sveta sa pomíňa. Došlo nám, že Boh tvorí nové veci ... alebo Nevieme ako bude vyzerať budúcnosť, ale vieme, že chceme spievať o Božom milosrdenstve do konca dní. Pre toto existuje Rieka Života. Bohuš Živčák

Prehrať na Spotify

Prehrať na Youtube

Zoznam piesní a akrody

Kúpiť Album

Kúpiť Spevník

Smiem (2013)

„Rýchlo vstaň a svetu krič, že vzkriesený žije Pán“ – to je zvesť, ktorú potrebuje počuť každý človek. Preto je tu už roky misijné spoločenstvo Rieka Života, preto je tu aj nové CD. Všetky piesne na CD kričia svetu: Vzkriesený žije Pán! O. Michal Zamkovský

Prehrať na Spotify

Prehrať na Youtube

Zoznam piesní a akrody

Kúpiť Album

Kúpiť Spevník

Neopustíš (2008)

Tých pár vzácnych chvíľ, keď môžeme byť spolu a spievať Bohu, nám prináša stále nevýslovnú radosť. Boh vždy presne vie, čo potrebujeme počuť. Bohuš Živčák

Prehrať na Spotify

Prehrať na Youtube

Zoznam piesní a akrody

Kúpiť Album

Kúpiť Spevník

Dávam všetko (2005)

Vedeli sme, že, to sami nezvládneme, že je to niečo, čo nás prerastá. Preto sme dali dokopy sily troch spoločenstiev – Calvary, Dom Júdov a Rieka Života. Chceli sme do toho dňa vložiť všetko – Eucharistiu, hudbu, spev, techniku, video, slovo, pohyb, tanec. Bol to nádherný deň, kde sa naozaj Nevesta – Cirkev radovala zo svojho Ženícha (a to nie je len básnická fráza).

Prehrať na Spotify

Prehrať na Youtube

Zoznam piesní a akrody

Kúpiť Album

Daj sa mi napiť (2001)

Veríme, že aj na Slovensku Boh hľadá ľudí, ktorí majú otvorené a úprimné srdcia, aby celý svet uvidel, že spása prišla k nám a že Ježiš je jediný, ktorý je hoden prijať všetku chválu. Je našou veľkou túžbou, aby cez tieto piesne prišiel Boh bližšie. To, čo je pravdivé, je ukryté v našich srdciach. Je to túžba žiť naplno. „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10,10)

Zoznam piesní a akrody

Nechaj rieku tiecť (1998)

Prvý oficiálny album spoločenstva Rieka Života. Všetky tieto piesne vznikali pri modlitbe a sú určené na modlitbu. Pri každej z nich prežívame v našom spoločenstve dotyk Božej lásky iným spôsobom. Každá pieseň nesie so sebou svoju zvláštnu atmosféru a ak je spievaná s citom, dovoľuje ľuďom prežiť blízkosť Boha.

Zoznam piesní a akrody

Piesne chvál (1995)

„Album“ na ktorom sa Rieka Života podieľala v čase, keď ešte nemala svoj názov a formu. K vydaniu albumu dopomohli priatelia z Poľska a Hnutie Svetlo-Život. Božia láska, ktorá je rozliata v našich srdciach, nás pobáda, aby sme vzdávali Bohu chválu celým srdcom, celou dušou, celou svojou mysľou. Preto tieto piesne nás vovádzajú nielen do plnosti moci zvelebovania v Duchu Svätom, ale aj do ticha adorácie a úcty pred Bohom.