Rieka Života

je spoločenstvo rodín, slobodných a zasvätených kresťanov, ktoré vzniklo pred viac ako  tridsiatimi rokmi pri kláštore redemptoristov v Podolínci. S rehoľou spolupracuje pri ľudových misiách a iných formách evanjelizácie a dostáva od nej zastrešenie v Cirkvi, duchovné vedenie a dlhoročnú ľudskú blízkosť. Momentálne má viac ako 60 dospelých a 48 detí členov spoločenstva. 

Zvelebenie

V našom srdci znie pieseň a túžime ju vyspievať. Nie z veľkého hudobného talentu, ale z tejto túžby sa zrodila idea otvoreného modlitebného stretnutia, ktorého názov Prvá nedeľa od roku 1996 v regióne už zľudovel. 

Fakt, že v prvom rade nejde o kapelu, ale o spoločenstvo možno cítiť v piesňach, ktoré zaznievajú na modlitbách po celom Slovensku. Posledný zo siedmich albumov Rieky Života Všetko tvoríš nové reflektuje súčasnú dobu a prináša nádej na rozprúdenie Božej rieky v našej krajine. 

MISIE

Každý, kto sa čo len raz skutočne stretol s Ježišom Kristom, má v sebe veľkú túžbu stretávať ho Ho znovu a znovu a znovu, až kým On sám nepríde v sláve. Preto ideme všade tam, kde je to možné: prichádzame na Eucharistiu, na spoveď, schádzame sa s inými veriacimi, lebo kde sú dvaja alebo traja zídení v Jeho mene, On sám je medzi nimi. Je tu s nami, lebo to prisľúbil. Pozýva nás na slávenie Eucharistie, kde spoločne s vierou voláme: „Smrť tvoju, Pane, zvestujeme, tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve!“ Tým jasne dávame najavo, že Ježiš zomrel za naše hriechy na kríži, ale teraz je živý, je uprostred nás a príde v sláve. To je istota, na ktorej chceme budovať náš život, naše rodiny, našu vlasť, ba aj Európu.

Jedným zo základných rozmerov služby nášho spoločenstva je misijná činnosť. Spolupráca laikov a kňazov z rehole redemptoristov prináša ovocie v mnohých kútoch Slovenska. 

SLUŽBA OSLOBODENIA

Modlitba oslobodenia je službou adresovanou ľuďom, ktorí si nevedia poradiť so svojou každodennosťou, cítia sa stratení vo svojom živote alebo potrebujú pomoc v duchovnom boji. Sústreďuje sa predovšetkým na pozorné vypočutie životného príbehu osoby, ktorá prosí o modlitbu, aby sme jej na základe toho mohli pomôcť odpovedať na dobrú novinu Evanjelia v konkrétnych okolnostiach jej života, mocou osobného rozhodnutia a v autorite Ježiša Krista. 

Momenty

Škola chvály – Litva 2023

Otec Rasťo Dluhý, ktorý aktuálne pôsobí v Litve, organizoval toto leto víkendovú školu chvály so Scottom a Donnou Underwoodovcami. Ponúkame vám tento materiál ako ďalšiu

Naše sociálne siete