Momenty – Rieka Života – Drž ma bližšie

Pane, ty si náš Život. A v kresťanstve je všetko o Živote.
Chceme ti odovzdať ten náš biedny život, aby sme mohli prijať skutočný život s veľkým Ž.
Lebo v živote o niečo ide. V živote ide o Život. Potrebujeme tvoj Život, Ježiš.
Chceme sa ujednotiť s tebou. Chceme sa otvoriť na dar tvojho Života.
Ty si prišiel, aby sme mali Život. Všetci túžime mať život. A tu je Ježiš, prameň života.

Poprad, 9. februára 2023
#slovenskonakolenach.sk #momenty #drzmablizsie
www.riekazivota.sk
facebook: @Rieka Života Podolínec

Zdieľanie článku