Momenty – Rieka Života – John Eldredge

Môžeme cítiť, ako sa smrť snaží preniknúť do nášho vnútra rôznymi cestami.
Zdá sa nám obzvlášť mocné pozývať v tomto čase rieku života do našich sŕdc.
Ježiš si v Jánovom evanjeliu (kap. 7) želá, aby „z nášho vnútra potiekli prúdy živej vody“.
Preto sa vo viere modlime, aby rieka života naplnila a obnovila našu vieru, nádej i vzťahy.
Modlime sa, aby rieka života prenikla naše domovy a aktivity.
Ak to budeme robiť, smrť nebude môcť vstúpiť do sŕdc ľudí.

Colorado Springs, 9. októbra 2022 #momenty#JohnEldredgewww.riekazivota.sk facebook: @Rieka Života Podolínec

Zdieľanie článku