Momenty – Rieka Života – Si tu blízko

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Keď žijete v beznádeji, zúfalstve, zdaní keby všetko prikrývala akási tma.
A predsa tak, ako keď vyšlo dnes slnko, všetko sa rozjasní. Ježiš je naším slnkom. On sám stačí. Nech sme v akejkoľvek tme, pozdvihnime oči k nemu.
Prijmime to pozvanie: poďte ku mne.

Poprad, 9. februára 2023
#slovenskonakolenach.sk #momenty #situblizko
www.riekazivota.sk
facebook: @Rieka Života Podolínec

Zdieľanie článku