Momenty z prvej nedele v Podolínci (január 2024)

Je zvláštne, že sa po Vianociach modlíme aby smútok a bolesť odišla z nás, nie? Veď boli sviatky radosti, Vianoc. A predsa keby som sa spýtal: kto prežívate nejaký smútok (aj bolesť), tak by bolo asi dosť veľa rúk hore. Možno sklamania, neviem čo všetko sme prežili. Niekto blízky nám odišiel. Ale Ježiš je ten istý. S vianočnými ozdobami neodkladáme jeho lásku či vzťah s Ním. Naopak! Príď, ó, Ježiš, príď!

Zdieľanie článku