SLUŽBA OSLOBODENIA

Modlitba oslobodenia je službou adresovanou ľuďom, ktorí si nevedia poradiť so svojou každodennosťou, cítia sa stratení vo svojom živote alebo potrebujú pomoc v duchovnom boji. Sústreďuje sa predovšetkým na pozorné vypočutie životného príbehu osoby, ktorá prosí o modlitbu, aby sme jej na základe toho mohli pomôcť odpovedať na dobrú novinu Evanjelia v konkrétnych okolnostiach jej života, mocou osobného rozhodnutia a v autorite Ježiša Krista.

Cesta oslobodenia je CESTOU, procesom. Nejde tu o metódu (metóda nás neoslobodzuje) ani o zázračné formulky. To Duch Boží nás oslobodzuje. Pozýva nás k slobode od vecí, ktoré viažu mňa alebo moju rodinu dlhé roky. My často žijeme na druhej strane dverí, ktoré sme ešte neotvorili a ani netušíme, čo Boh pre nás pripravil ako pre Božie deti. 

 

Dvere nášho srdca akoby mali 5 zámkov a potrebujeme všetkých 5 kľúčov na ich otvorenie. Boh nevyvalí dvere, čaká na naše slobodné áno. Duch Svätý je pritom olejom, ktorý tieto zhrdzavené zámky premaže.

 

Vďaka nášmu priateľovi Nealovi Lozanovi sme sa zoznámili so „službou oslobodenia“. V modlitbe sprevádzame ľudí, aby mohli zakúsiť oslobodenie od útlaku a vnútorných zviazaností, prijať odpustenie a lásku, ktorú nám vydobyl Ježiš Kristus. Cestou k slobode sprevádzame na základe princípov, ktoré sú formulované v Nealovej knihe Vyslobodení. Existuje 5 základných kľúčov na ceste ku slobode:

1. Obrátenie a vyznanie viery

Obrátenie spočíva v zmene myslenia, ktorá vedie k premene života

2. Odpustenie

Keď odpúšťame, padajú z nás putá horkosti a hnevu

3. Zrieknutie sa skutkov vašich nepriateľov

Každý náš hriech je odvrátením sa od Boha a Jeho lásky, a zároveň postavením sa na stranu nepriateľa, ktorý naše hriechy berie ako pozvanie

4. Prevzatie autority 

Každý kresťan má mocou krstu podiel na smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista

5. Otcovo požehnanie

Boh túži hovoriť do nášho srdca a zjavovať nám, že je naším Otcom

Viac o službe oslobodenia nájdete v knihe Vyslobodení od Neala Lozana
alebo v dokumentárnom filme Cesta k slobode