Momenty

Momenty – Rieka Života – Si tu blízko

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Keď žijete v beznádeji, zúfalstve, zdaní keby všetko prikrývala akási tma.A predsa tak, ako keď

Momenty – Rieka Života – John Eldredge

Môžeme cítiť, ako sa smrť snaží preniknúť do nášho vnútra rôznymi cestami.Zdá sa nám obzvlášť mocné pozývať v tomto čase rieku života do našich sŕdc.Ježiš si