Momenty – Rieka Života – Si tu blízko

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Keď žijete v beznádeji, zúfalstve, zdaní keby všetko prikrývala akási tma.A predsa tak, ako keď vyšlo dnes slnko, všetko sa rozjasní. Ježiš je naším slnkom. On sám stačí. Nech sme v akejkoľvek tme, pozdvihnime oči k nemu.Prijmime to pozvanie: poďte ku mne. Poprad, 9. februára […]

Momenty – Rieka Života – Drž ma bližšie

Pane, ty si náš Život. A v kresťanstve je všetko o Živote.Chceme ti odovzdať ten náš biedny život, aby sme mohli prijať skutočný život s veľkým Ž.Lebo v živote o niečo ide. V živote ide o Život. Potrebujeme tvoj Život, Ježiš.Chceme sa ujednotiť s tebou. Chceme sa otvoriť na dar tvojho Života.Ty si prišiel, aby […]

Momenty – Rieka Života – John Eldredge

Môžeme cítiť, ako sa smrť snaží preniknúť do nášho vnútra rôznymi cestami.Zdá sa nám obzvlášť mocné pozývať v tomto čase rieku života do našich sŕdc.Ježiš si v Jánovom evanjeliu (kap. 7) želá, aby „z nášho vnútra potiekli prúdy živej vody“.Preto sa vo viere modlime, aby rieka života naplnila a obnovila našu vieru, nádej i vzťahy.Modlime sa, aby rieka života […]

Momenty – Rieka Života – Síl nám pribúda

Ježiš, na teba čakáme! Iba ty potešíš plačúcich, posilníš slabých. Preberme sa Slováci! Nečakáme na vojnu, na koniec sveta, neviem na čo. Čakáme na teba, Ježiš. To, čo potrebuje Slovensko si ty, Ježiš! Volajme k nemu a čakajme na neho. Nečakajme spásu od nikoho iného. Nikto nám nemôže dať to, čo nám dáva Ježiš. Poprad, […]

Momenty z prvej nedele v Podolínci (jún 2022)

Náš domov je v nebi. Všetci sme hladní, všetci sme smädní, všetci sme unavení. Ale ten jediný, ktorý nás môže nasýtiť je Boh. Tam je dobré smerovať náš hlad, smäd, všetku našu únavu.

Momenty – Rieka Života – Láska mocná

Túto slobodu nám vydobyl Kristus (List Galaťanom 5, 1).Slobodu, čo mi patrí dnes vezmem si späť. Čo mi Kristus vydobil DNES VEZMEM si späť. Hľadám nové, na staré zabúdam. Hľadám, čo oživuje. Túžim uzrieť tvoju tvár. Hľadím na nebo. #prvanedela #momenty #laskamocna #heartbeat Leadvoice: Gabika Grešnerová, PiarMusic

Momenty – Rieka Života – V úžase a chvále

V ÚŽASE A CHVÁLETak nevýslovne krásnua prekvapivú lásku Boh zjavil námv prúde krvi spod krížaSyn zanechal trón slávyvzal hnev, čo Otca trápil miesto násza všetky hriechy krvácalV úžase a chváledvíhaj hlas a chváľ ho, úctu vzdajkráľov Kráľ a pánov PánHľa, Baránok na nebibol mŕtvy, Boh ho vzkriesil, aby žilmocnou rukou zachránilKraľujúci, slávnykľúč od podsvetia brány […]